Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XVI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

23.02.2016r., godz. 12.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.
4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 stycznia 2016 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015. (druk nr 132)
7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego w 2015 roku. (druk nr 133)
8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2015. (druk nr 134)
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2015. (druk nr 135)
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2015. (druk nr 136)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 138)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
w 2016r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński. (druk nr 141)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22. (druk nr 142)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach – Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby. (druk nr 143)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. (druk nr 137)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 144)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 145)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 146)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 147)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 148)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 149)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 150)
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 151)
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Klembów. (druk nr 139)
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Radzymin. (druk nr 140)
26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026. (druk nr 153)
27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok. (druk nr 152)
28. Interpelacje i zapytania radnych.
29. Informacje Przewodniczącego Rady.
30. Sprawy różne.
31. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 132
  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
 • Druk nr 133
  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego w 2015 roku.
 • Druk nr 134
  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2015.
 • Druk nr 135
  Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2015.
 • Druk nr 136
  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2015.
 • Druk nr 137
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.
 • Druk nr 138
  Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk nr 139
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Klembów.
 • Druk nr 140
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Radzymin.
 • Druk nr 141
  Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
 • Druk nr 141 - załącznik
  Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016
 • Druk nr 142
  Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22.
 • Druk nr 143
  Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach – Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby.
 • Druk nr 144
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 145
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 146
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 147
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 148
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 149
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 150
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 151
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 152
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok.
 • Druk nr 152 - tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Druk nr 152 - tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Druk nr 152 - tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Druk nr 152 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
 • Druk nr 152 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 152 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016
 • Druk nr 152 - uzasadnienie
 • Druk nr 153
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 15.02.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 15.02.2016 r., godz. 13.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 15.02.2016 r., godz. 13.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2016 r., godz. 13.58Małgorzata JeznachEdycja strony
15.02.2016 r., godz. 13.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4489 razy.