Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Komisja Rozwoju Gospodarczego

ROK 2016

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Przewodniczącego Rady oraz spraw zgłaszanych przez Zarząd Powiatu, członków Komisji, innych radnych i mieszkańców powiatu.
3. Monitorowanie wykonania uchwał będących w zakresie Komisji.
4. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych bieżących spraw z zakresu działania Komisji.
5. Opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg.
6. Monitorowanie spraw dotyczących realizacji zadań wydziałów z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji, administracji architektoniczno – budowlanej, pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Współdziałania z samorządem gospodarczym i organizacjami pracodawców, w tym z Forum Gospodarczym Powiatu Wołomińskiego.
8. Współpraca w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wołomiński oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
9. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku.
10. Opiniowanie projektu budżetu na 2017 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok.

ROK 2017

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Przewodniczącego Rady oraz spraw zgłaszanych przez Zarząd Powiatu, członków Komisji, innych radnych i mieszkańców powiatu.
3. Monitorowanie wykonania uchwał będących w zakresie Komisji.
4. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych bieżących spraw z zakresu działania Komisji.
5. Opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg.
6. Monitorowanie spraw dotyczących realizacji zadań wydziałów z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji, administracji architektoniczno – budowlanej, pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Współdziałania z samorządem gospodarczym i organizacjami pracodawców, w tym z Forum Gospodarczym Powiatu Wołomińskiego.
8. Współpraca w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wołomiński oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
9. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku.
10. Opiniowanie projektu budżetu na 2018 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2018 rok.

ROK 2018

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Przewodniczącego Rady oraz spraw zgłaszanych przez Zarząd Powiatu, członków Komisji, innych radnych i mieszkańców powiatu.
3. Monitorowanie wykonania uchwał będących w zakresie Komisji.
4. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych bieżących spraw z zakresu działania Komisji.
5. Opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg.
6. Monitorowanie zaawansowania inwestycji realizowanych i zakończonych przez Powiat Wołomiński.
7. Informacja Wydziału Inwestycji i Drogownictwa dotycząca planu remontów dróg powiatowych.
8. Monitorowanie spraw dotyczących realizacji zadań wydziałów z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji, administracji architektoniczno – budowlanej, pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a) zapoznanie się z propozycjami projektów z programów UE planowanych do uczestnictwa przez Powiat Wołomiński oraz monitorowanie stanu realizacji.
b) informacja o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego.
9. Współdziałania z samorządem gospodarczym i organizacjami pracodawców, w tym z Forum Gospodarczym Powiatu Wołomińskiego.
10. Współpraca w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w powiecie wołomiński oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
11. Współpraca z lokalnymi grupami działania z terenu powiatu wołomińskiego
12. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku.
13. Opiniowanie projektu budżetu na 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Magdalena Suchenek, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.02.2016 r., godz. 09.32
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 12.04.2018 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2018 r., godz. 12.39Emilia PłachetkoEdycja strony
12.04.2018 r., godz. 12.38Emilia PłachetkoEdycja strony
01.02.2017 r., godz. 11.31Małgorzata JeznachEdycja strony
01.02.2017 r., godz. 11.28Małgorzata JeznachEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 14.02Małgorzata JeznachEdycja strony
12.02.2016 r., godz. 09.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2206 razy.