Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-364/2015
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Wołomińskiego
 • Uchwała Nr V-365/2015
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr V-366/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023
 • Uchwała Nr V-367/2015
  w sprawie: przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie – Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Uchwała Nr V-368/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-369/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-370/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-371/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-372/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-373/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-374/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-375/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-376/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-377/2015
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-378/2015
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-379/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-380/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-381/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-382/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-383/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-384/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-385/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-386/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-387/2015
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-388/2015
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2016 – 2019 zadań publicznych z zakresu Pomoc społeczna
 • Uchwała Nr V-389/2015
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 – 2019 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna pn.: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki
 • Uchwała Nr V-390/2015
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 • Uchwała Nr V-391/2015
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 • Uchwała Nr V-392/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach do realizacji projektu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
 • Uchwała Nr V-393/2015
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-394/2015
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr V-395/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-396/2015
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-397/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-398/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-399/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-400/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-401/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-402/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-403/2015
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-404/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-405/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-406/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-407/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-408/2015
  w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
 • Uchwała Nr V-409/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-410/2015
  w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2016
 • Uchwała Nr V-411/2015
  w sprawie: opracowania budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 • Uchwała Nr V-412/2015
  w sprawie: umorzenia należności Powiatu Wołomińskiego z tytułu zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie projektu budowlanego hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół w Wołominie
 • Uchwała Nr V-413/2015
  w sprawie: umorzenia należności Powiatu Wołomińskiego z tytułu zobowiązań wynikających z faktury VAT 222/07/2014 r.
 • Uchwała Nr V-414/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-415/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-416/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 - wykonanie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 05.01.2016 r., godz. 10.16
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 05.01.2016 r., godz. 10.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2016 r., godz. 10.16Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2716 razy.