Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 47 772 zł z następujących źródeł :
1. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 1 640 zł dotacja Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia pracowników PINB ( paragraf 2440),
2. W dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 46 132
a) Kwota 18 654 zł części oświatowej subwencji ogólnej (paragraf 2920),
b) Kwota 27 478 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu (paragrafu 2760).

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 217 772 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1. w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 1 640 zł na dofinansowanie kształcenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie ( rozdział 71015 paragraf 3020)
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 175 464 zł w tym:
a. kwota 6 118 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ( rozdział 80102 paragraf 4010 i 4110)
b. kwota 23 263 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych w Markach ( rozdział 80102 paragraf 4010 i 4110)
c. kwota 20 950 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ( rozdział 80111 paragraf 4010 i 4110)
d. kwota 665 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych w Markach ( rozdział 80111 paragraf 4010 )
e. kwota 36 753 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie (rozdział 80120 paragraf 4010 i 4110 )
f. kwota 18 625 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie (rozdział 8013 0 paragraf 4010 i 4110 )
g. kwota 30 542 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Techniczno- Zawodowych w Radzyminie ( rozdział 80130 paragraf 4010 i 4110 )
h. kwota 33 248 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół w Zielonce (rozdział 80130 paragraf 4010 i 4110 )
i. kwota 5 300 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie (rozdział 80130 paragraf 4010 i 4110 )
3. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenie o kwotę 40 668 zł , w tym :
a. kwota 12 075 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne
w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołominie (rozdział 85406 paragraf 4010,4110 ),
b. kwota 28 593 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenie i pochodne w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zielonce (rozdział 85406 paragraf 4010,4110 i 4120) zwiększenie planu pozwoli na opłacenie składek ZUS za grudzień 2015 r.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 170 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o 100 000 zł odszkodowania wypłacane za grunty zajęte pod drogi powiatowe – zadania własne (rozdział 70005 paragraf 4590),
2.w dziale 852 Pomoc społeczna zastępcze zmniejszenie o kwotę 70 000 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inny powiat, mniejsza liczba porozumień( rozdział 85204 paragraf 2900),

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 772 zł.

III Uaktualnia się tabelę Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.
IV Uaktualnia się załącznik Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 poprzez wprowadzenie zmian określonych w § 3 pkt 2 uchwały.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2015 r., godz. 10.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1619 razy.