Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Apel Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

z dnia 25 listopada 2015r.
Apel Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rada Powiatu Wołomińskiego pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia zmierzające do poprawienia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentami, poprzez wzmocnienie statusu oraz pozycji zawodowej pielęgniarek i położnych.
Jednakże, w poczuciu odpowiedzialności za Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie, dla którego Rada Powiatu Wołomińskiego jest organem założycielskim, ale także inne szpitale, w których udzielane są świadczenia medyczne i które mają podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rada Powiatu Wołomińskiego zwraca się z prośbą do Pani Premier, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zainicjowanie zmian legislacyjnych mających na celu wprowadzenie podwyżek dla grup zawodowych nieobjętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400, z późn. zm.), tj. techników laboratoryjnych, techników diagnostycznych, fizjoterapeutów, sekretarek medycznych, salowych oraz pracowników obsługi i administracji.
Zaznaczamy, że w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki w procesie leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędna jest współpraca wszystkich poszczególnych grup zawodowych. Ich nierówne traktowanie doprowadza do dyskryminacji, wzrostu napięć społecznych i wymaga postawienia pytania o zgodność takiego rozwiązania z Konstytucją RP.
Nie zapominajmy, że szpital jest systemem naczyń połączonych i wszystkie grupy zawodowe są równo cenne. Wszystkie je należy szanować i sprawiedliwie doceniać! Tylko zespół uczestniczący w całokształcie procesu udzielania świadczeń medycznych, nie pomijając żadnego jego ogniwa, jest gwarancją dobrej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Sytuacja jaka obecnie ma miejsce jest dla nas nie do przyjęcia i głęboko krzywdząca.
Apelujemy o podjęcie jak najszybciej działań legislacyjnych, które spowodują szybki i sukcesywny wzrost wynagrodzenia pozostałych pracowników szpitala. Nie pozwólmy, aby nasze szpitale stanęły przed dramatycznym brakiem pozostałych grup zawodowych pracujących w placówkach ochrony zdrowia, którzy chronią i mamy nadzieję będą chronić zdrowie i życie nas wszystkich.
Apelujemy o zwiększenie kontraktów szpitali powiatowych w ramach zwiększonych nakładów na służbę zdrowia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Powiatu Wołomińskiego, data: 25.11.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2015 r., godz. 09.19
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2015 r., godz. 09.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2015 r., godz. 09.21Małgorzata JeznachEdycja strony
02.12.2015 r., godz. 09.20Małgorzata JeznachEdycja strony
02.12.2015 r., godz. 09.19Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2755 razy.