Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIII - 155/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę w sprawie WAB.6740.14.12.2015
UCHWAŁA NR XIII - 155/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę w sprawie WAB.6740.14.12.2015


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się z treścią skargi Pana M. M. z dnia 25.09.2015r. na Starostę w sprawie AB.6740.14.12.2015, dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 430208W Urle-Szewnica. Odcinek Dębe Duże-Szewnica. Gmina Jadów, Powiat Wołomiński” Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana M. M. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.11.2015 r., godz. 10.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.11.2015 r., godz. 10.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2015 r., godz. 10.07Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1269 razy.