Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIII - 153/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Markach
UCHWAŁA NR XIII - 153/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Markach


Na podstawie art. 229 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala się, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana S. F. z dnia 8 października 2015 roku na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Markach, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki uznaje skargę za zasadną.


§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana S. F. o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.55
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2015 r., godz. 13.55Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1147 razy.