Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIII - 141/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
UCHWAŁA NR XIII - 141/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Powiat Wołomiński od Gminy Jadów, prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 509/1, o powierzchni 0,30 ha, położonej w miejscowości Myszadła, gmina Jadów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00082888/8.
2. Nieruchomość opisana w ust. 1 zostanie przeznaczona pod drogę.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.11.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2015 r., godz. 13.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2015 r., godz. 13.01Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1161 razy.