Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Listopad


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-303/2015
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”
 • Uchwała Nr V-304/2015
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w latach 2016 – 2019 zadań publicznych z zakresu Pomoc społeczna
 • Uchwała Nr V-305/2015
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Uchwała Nr V-306/2015
  w sprawie: powołania Komitetu Sterującego nadzorującego realizację projektu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą i Zdalnej Obsługi Teleinformatycznej
 • Uchwała Nr V-307/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-308/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-309/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-310/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-311/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-312/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-313/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-314/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-315/2015
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-316/2015
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
 • Uchwała Nr V-317/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-318/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-319/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-320/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-321/2015
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-322/2015
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2019 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna pn.: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki
 • Uchwała Nr V-323/2015
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresach Pomoc społeczna oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 • Uchwała Nr V-324/2015
  w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-325/2015
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2016
 • Uchwała Nr V-326/2015
  w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026
 • Uchwała Nr V-327/2015
  w sprawie: ustalenia wysokości i ilości stypendiów „Talent”
 • Uchwała Nr V-328/2015
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe
 • Uchwała Nr V-329/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-330/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-331/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-332/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-333/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-334/2015
  w sprawie: przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2016
 • Uchwała Nr V-335/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-336/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-337/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-338/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-339/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-340/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-341/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-342/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-343/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-344/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-345/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-346/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-347/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-348/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-349/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 - wykonanie
 • Uchwała Nr V-350/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-351/2015
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”
 • Uchwała Nr V-352/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku
 • Uchwała Nr V-353/2015
  w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
 • Uchwała Nr V-354/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-355/2015
  w sprawie: zmiany w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-356/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-357/2015
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-358/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-359/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-360/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-361/2015
  w sprawie: przeniesień w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-362/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-363/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.11.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 19.11.2015 r., godz. 08.59
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 19.11.2015 r., godz. 08.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.11.2015 r., godz. 08.59Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2960 razy.