Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-180/04

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań w celu prawidłowej realizacji projektu - Pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości.
Uchwała Nr XXI-180/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 grudnia 2004 r.w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań w celu prawidłowej realizacji projektu - Pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości w ramach Priorytetu 2 – wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach ZPORR do kwoty 589.200 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy, dwieście złotych).


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań w celu zabezpieczenia wniosku złożonego do funduszy strukturalnych na realizację projektu - Pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości. Kwota projektu 649.693 zł. w tym fundusze strukturalne 589.200 zł.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2004 r., godz. 15.33Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2027 razy.