Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-176/04

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku.
Uchwała Nr XXI-176/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 grudnia 2004 r.w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku.


Na podstawie art. 12 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 130, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku wraz z planem finansowym, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2004 r.


Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o ustalenie wykazu wydatków niewygasających. Ustalenie tych wydatków jest niezbędne ze względu na realizację projektów dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych tj. budowy drogi Miąse - Kury i Sulejów - Wujówka - Strachówka.

Podstrony:
  • Załącznik
    Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku wraz z planem finansowym.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2004 r., godz. 15.26Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1931 razy.