Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

25.11.2015r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 110)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 114)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni dachu budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie. (druk nr 113)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ
w Wołominie za 2015r. (druk nr 120)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2015r. (druk nr 121)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. (druk nr 116)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o stanie środowiska na obszarze powiatu wołomińskiego. (druk nr 115)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. (druk nr 108)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019”. (druk nr 109)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII-75/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. (druk nr 119)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024. (druk nr 118)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok. (druk nr 117)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Markach. (druk nr 107)
18. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na odcinku drogi krajowej nr 8 na terenie Miasta Marki. (druk nr 122)
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Informacje Przewodniczącego Rady.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 107
  Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Markach.
 • Druk nr 108
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
 • Druk nr 109
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019”.
 • Druk nr 110
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński.
 • Druk nr 113
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni dachu budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie.
 • Druk nr 114
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński.
 • Druk nr 115
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o stanie środowiska na obszarze powiatu wołomińskiego.
 • Druk nr 115 - Załącznik
  INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA
 • Druk nr 116
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 • Druk nr 117
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
 • Druk nr 117 - Tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Druk nr 117 - Tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Druk nr 117 - Tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2015
 • Druk nr 117 - Tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Druk nr 117 - Załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 117 - Załącznik 2
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015
 • Druk nr 118
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024.
 • Druk nr 118 - Załączniki 1 i 2
  Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2024, Przedsięwzięcia WPF
 • Druk nr 119
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII-75/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
 • Druk nr 120
  Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie za 2015r.
 • Druk nr 121
  Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2015r.
 • Druk nr 122
  Projekt stanowiska w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na odcinku drogi krajowej nr 8 na terenie Miasta Marki.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 17.11.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2015 r., godz. 14.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2015 r., godz. 15.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2015 r., godz. 15.34Małgorzata JeznachEdycja strony
17.11.2015 r., godz. 14.45Małgorzata JeznachEdycja strony
17.11.2015 r., godz. 14.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3424 razy.