Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o zamiarze wszczęcia, postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w gminie Klembów w m. Karolew stanowiących działki ewidencyjne:

w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w gminie Klembów w m. Karolew
Wołomin, dnia 28.10.2015 r.


OGŁOSZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Starosta Wołomiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 782 ze zm.) postępowania
w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w gminie Klembów w m. Karolew stanowiących działki ewidencyjne:
* dz. ewid. 309 o powierzchni 475 m2;
* dz. ewid. 198 o powierzchni 18 m2;
* dz. ewid. 437 o powierzchni 95 m2;
Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku
z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 782 ze zm.) na wniosek Gminy Klembów reprezentowanej przez Wójta Gminy Klembów Rafała Mathiaka, przeprowadzone zostanie postępowanie, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, w celu wykonania inwestycji polegającej na realizacji zadania „Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami
we wsi Karolew, Gmina Klembów”. Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w/w nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 12 lub telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10 wew. 108 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.10.2015 r., godz. 14.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.10.2015 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2015 r., godz. 14.12NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1433 razy.