Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII - 139/2015

w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.12.2015
UCHWAŁA NR XII - 139/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.12.2015


Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Po zapoznaniu się z treścią wystąpienia Pana M. M. z dnia 12.08.2015r. dotyczącego pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.12.2015, Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi.
2. Wskazuje się Starostę Wołomińskiego, jako organ właściwy do rozpatrzenia skargi.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana M. M. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 10.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1550 razy.