Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII – 134/2015

w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego m. st. Warszawie
UCHWAŁA NR XII – 134/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego m. st. Warszawie


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński przekazuje m. st. Warszawie prowadzenie zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego w części dotyczącej wprowadzenia zintegrowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Kobyłka, Gminy Zielonka i Gminy Wołomin.


§ 2

1. Powiat Wołomiński zapewni i przekaże m. st. Warszawie środki finansowe na realizację zadania opisanego w § 1.
2. Środki finansowe przeznaczane przez Powiat Wołomiński na pokrycie zobowiązań finansowych powstałych w związku z przekazaniem zadania będą ustalane corocznie w budżecie Powiatu.
3. Termin realizacji zadania: od dnia 1 grudnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2019r.


§ 3

1. Warunki przekazania zadania oraz zasady rozliczeń określi Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a m. st. Warszawą.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.54
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 09.54Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1691 razy.