Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII - 130/ 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
UCHWAŁA NR XII - 130/ 2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr V-46/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr IV-21/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej, zmienia się w § 1 część zdania określoną w cudzysłowie nadając jej brzmienie:
„2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 15 700,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych zero groszy).”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 09.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1480 razy.