Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII – 129/2015

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XII – 129/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 114 ust. 2 i art. 115 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się jednorazowo w 2015 roku wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, działających na terenie Powiatu Wołomińskiego, o wydatki związane z dofinansowaniem zakupu wyprawki szkolnej – raz w roku w wysokości określonej niniejszą uchwałą.


§ 2

1. Dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej, o którym mowa w § 1, wynosi:
1) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z siedzibą w Wołominie przy ul. Geodetów 73 – 700 zł;
2) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z siedzibą w Nowych Załubicach przy ul. Opolskiej 75A – 700 zł;
3) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z siedzibą w Wołominie przy ul. Przejazdowa 4 – 700 zł;
4) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z siedzibą w Duczkach przy ul. Willowej 18 – 700 zł.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, dotyczy każdego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
3. Środki finansowe na dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla dzieci zostały zagwarantowane w budżetach placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 09.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1441 razy.