Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII - 124/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
UCHWAŁA NR XII - 124/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z Robertem Smalcem i Urszulą Czaplicką-Smalec, części nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Wołomińskiego o powierzchni 34 m², oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 165/4, obręb 28, położonej w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00078176/3, w granicach oznaczonych literami A-B-C-D-A zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości opisanej w ust. 1, nastąpi w celu dalszego prowadzenia przez dotychczasowych Dzierżawców działalności gospodarczej, w usytuowanym na niej pawilonie.


§ 2

Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie umowy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 09.09Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 09.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1469 razy.