Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII - 122/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Urle” w roku 2016
UCHWAŁA NR XII - 122/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Urle” w roku 2016


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji z Gminą Jadów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Urle” w roku 2016.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia z Gminą Jadów umowy partnerskiej regulującej wzajemne obowiązki i uprawnienia stron oraz zasady finansowania zadania, o którym mowa w § 1 uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 08.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 08.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 08.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1477 razy.