Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII – 120/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie, na czas oznaczony do 3 lat
UCHWAŁA NR XII – 120/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie, na czas oznaczony do 3 lat


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz § 12 ust. 7 uchwały Nr XXII-243/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołomińskiego, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu, na czas oznaczony do 3 lat, pomieszczeń o łącznej powierzchni 30,55 m2, znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie Panu Piotrowi Kwiatkowskiemu działającemu pod firmą „NON-STOP” Piotr Kwiatkowski z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 12.
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na prowadzenia bufetu szkolnego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 08.53
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 08.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 08.54Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 08.53Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1510 razy.