Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Październik


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-264/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu w Wołominie do realizacji projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (I)”
 • Uchwała Nr V-265/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o usunięcie drzew
 • Uchwała Nr V-266/2015
  w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 r. - II etap
 • Uchwała Nr V-267/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie do realizacji projektu „Mobilność zawodowa uczniów i nauczycieli ZSTZ Radzymin”
 • Uchwała Nr V-268/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie do realizacji projektu „Wzrost jakości nauczania poprzez mobilność zagraniczną kadry edukacyjnej”
 • Uchwała Nr V-269/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie do realizacji projektu „Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy”
 • Uchwała Nr V-270/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-271/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-272/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-273/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-274/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-275/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-276/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-277/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-278/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-279/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-280/2015
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-281/2015
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiego do roku 2032
 • Uchwała Nr V-282/2015
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr V-114/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 r. – I etap
 • Uchwała Nr V-283/2015
  w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 r. – II etap
 • Uchwała Nr V-284/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-285/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-286/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-287/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-288/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-289/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-290/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-291/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce do realizacji projektu „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW”
 • Uchwała Nr V-292/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce do realizacji projektu „Jak zostać mistrzem zawodu – nowoczesne staże w Hiszpanii”
 • Uchwała Nr V-293/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku
 • Uchwała Nr V-294/2015
  w sprawie: ustalenia wysokości czynszu z tytułu wydzierżawienia części nieruchomości Robertowi Smalcowi i Urszuli Czaplickiej – Smalec
 • Uchwała Nr V-295/2015
  w sprawie: ustalenia wysokości czynszu z tytułu wydzierżawienia części nieruchomości Jerzemu Marchewce
 • Uchwała Nr V-296/2015
  w sprawie: zmiany Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała Nr V-297/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-298/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-299/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-300/2015
  w sprawie: wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
 • Uchwała Nr V-301/2015
  w sprawie: informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2015 roku
 • Uchwała Nr V-302/2015
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.10.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 14.10.2015 r., godz. 13.54
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 14.10.2015 r., godz. 13.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2015 r., godz. 13.54Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2609 razy.