Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 02.09.2015 r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana A. K. z 10.08.2015 r. na przewlekłość i sposób postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość.
Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wnioskuje o przekazanie skargi Wojewodzie Mazowieckiemu.
Decyzje w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomość wydaje Starosta w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
W związku z powyższym Rada Powiatu Wołomińskiego jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi, ponieważ zgodnie z art. 229 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest wojewoda.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2015 r., godz. 12.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1419 razy.