Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XI - 119/2015

w sprawie przekazania skargi na przewlekłość i sposób postępowania
UCHWAŁA NR XI - 119/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie przekazania skargi na przewlekłość i sposób postępowania


Na podstawie art. 229 pkt 2 oraz 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Po rozpatrzeniu skargi Pana A. K. z dnia 10.08.2015r. na przewlekłość i sposób postępowania, Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi.
2. Przekazuje się skargę Wojewodzie Mazowieckiemu jako organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do przekazania skargi i powiadomienia Pana A. K. o o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.09.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2015 r., godz. 12.04Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1916 razy.