Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2015 dokonanych w okresie od dnia 28 sierpnia do dnia 17 września 2015 r.

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 986 575 zł,

zmiany wprowadzono uchwałą nr V-225/2015 r. z dnia 1 września 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2 280 zł dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (prowadzenie środowiskowych domów samopomocy),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 588 319 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące (uregulowanie odszkodowań),

zmiany wprowadzono uchwałą nr XI - 116./2015 r. z dnia 17 września 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów o kwotę 402 075 zł w tym:
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 443 153 zł , w tym :
- w dziale 630 Turystyka o kwotę 1 308 zł ,
- w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 441 845 zł ,
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 28 084 zł , w tym
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 28 084 zł,
• zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 16 994 zł , w tym
- w dziale 630 Turystyka o kwotę 16 994 zł.
• zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 000 zł , w tym
- w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 4 000 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2 999 130 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 691 850 zł
zmiany wprowadzono uchwałą nr V-225/2015 r. z dnia 1 września 2015 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 280 zł zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej (prowadzenie środowiskowych domów samopomocy),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 588 319 zł, ,zadania bieżące (uregulowanie odszkodowań),

zmiany wprowadzono uchwałą nr XI – 116/2015 r. z dnia 17 września 2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków o kwotę zł w tym :
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 506 845 zł , w tym :
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 65 000 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 441 845 zł,
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 37 500 zł, w tym
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37 500 zł
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 983 200 zł, w tym
- w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 955 000 zł ,
- w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 4 000 zł ,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 924 200 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 100 000 zł
• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 39 454 zł, w tym
- w dziale 630 Turystyka o kwotę 15 688 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 23 766 zł ,

III. Przedsięwzięcia - zmiany

Usunięcie przedsięwzięcia w związku z przesunięciem zadania na jednoroczne.
Przedsięwzięcie pn. „Zakup nieruchomości na cele szkolnictwa specjalnego. Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowych.

Dodanie przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadła dm Jadów - Remont przepustu w związku z jego uszkodzeniem.

Łączne nakłady finansowe kwota 160 000 zł. Limit wydatków 2015 kwota 5 000 zł.
Limit wydatków 2016 kwota155 000 zł.
Limit zobowiązań 160 000 zł (umowa niepodpisana)

Zmiany w przedsięwzięciu.

Przedsięwzięcie pn. „Zakup energii elektrycznej - Negocjowanie niższych stawek.
W wyniku analizy nakładów dokonuje się zmiany limitu na zadanie w latach 2015, 2016 i 2017
Łączne nakłady finansowe kwota 917 117 zł.
Limit wydatków 2015 kwota 36 685 zł.
Limit wydatków 2016 kwota 440 216 zł.
Limit wydatków 2017 kwota 440 216 zł.
Limit zobowiązań 917 117 zł (umowa niepodpisana)

Przedsięwzięcie pn. „Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych zwiększenia w roku 2015 dotacji celowej na inwestycje dla Szpitala Powiatowego o kwotę 100 000 zł

Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy podpisanych umów.

IV. Przychody budżetu:

Przychody budżetu na 2015 rok wzrastają o kwotę 2 011 016 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków rozliczonych bilansem.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2015 r., godz. 10.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1435 razy.