Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XI – 114/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Radzymin w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”
UCHWAŁA NR XI – 114/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Radzymin w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do wspólnej realizacji z Gminą Radzymin części zadania inwestycyjnego pod nazwą „Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego śródmieścia Radzymina poprzez przebudowę dróg gminnych – Czartoryskiej, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul. Norwida” planowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia z Gminą Radzymin umowy partnerskiej dotyczącej realizacji w 2016 roku zadania, o którym mowa w § 1 uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.09.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 10.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2015 r., godz. 10.09Małgorzata JeznachEdycja strony
22.09.2015 r., godz. 10.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1492 razy.