Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XI - 110/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
UCHWAŁA NR XI - 110/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Wołomiński nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 39/7, obręb 0015, 03-01, o powierzchni 0,3082 ha, położonej w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00094004/5.
2. Nabycie nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Markach oraz Starostwa Powiatowego w Wołominie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.09.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 09.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 09.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2015 r., godz. 09.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1476 razy.