Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XI - 109 /2015

uchylająca Uchwałę Nr XLVIII – 552/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
UCHWAŁA NR XI - 109 /2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 września 2015 r.

uchylająca Uchwałę Nr XLVIII – 552/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Postanawia się uchylić Uchwałę Nr XLVIII – 552/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.09.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 09.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2015 r., godz. 09.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1394 razy.