Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XI - 108/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z tym samym podmiotem
UCHWAŁA NR XI - 108/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z tym samym podmiotem


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z Marzeną Fierek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Art - Grafiti Marzena Fierek, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego o powierzchni 0,4 m², oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 154/13, obręb 18, położonej w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1 A, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00082672/1, w granicach oznaczonych literami A-B zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w celu ponownego usytuowania na niej przez Marzenę Fierek gabloty informacyjnej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.09.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.09.2015 r., godz. 09.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2015 r., godz. 09.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1630 razy.