Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

17.09.2015r., godz. 14.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. (druk nr 73)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z tym samym podmiotem. (druk nr 74)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 75)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 76)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 77)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Radzymin w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” (druk nr 78)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024. (druk nr 79)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok. (druk nr 80 )
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 72)
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacje Przewodniczącego Rady.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 72
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.
 • Druk nr 73
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 • Druk nr 74
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z tym samym podmiotem.
 • Druk nr 74 - załącznik
 • Druk nr 75
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński.
 • Druk nr 76
  Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 76 - załącznik
  Plan sytuacyjny
 • Druk nr 77
  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk nr 77 - załącznik
  Plan sytuacyjny
 • Druk nr 78
  Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Radzymin w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”
 • Druk nr 79
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024.
 • Druk nr 79 - załącznik nr 1 i nr 2
  Wieloletnia Prognoza Finansowa, Wykaz przedsięwzięć do WPF
 • Druk nr 79 - objaśnienia zmian wprowadzonych
 • Druk nr 80
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
 • Druk nr 80 - tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Druk nr 80 - tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Druk nr 80- tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2015
 • Druk nr 80 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
 • Druk nr 80 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Druk nr 80 - tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015
 • Druk nr 80 - załącznik nr 1
  Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 80 - uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 09.09.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2015 r., godz. 14.48
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2015 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2015 r., godz. 14.49Magdalena RudnikEdycja strony
09.09.2015 r., godz. 14.48Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 3442 razy.