Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-167/04

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej.
Uchwała Nr XX-167/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 listopada 2004r.w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej.


Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 2 ust 4 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zameldowanych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku akademickim 2004/2005 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XVIII- 139/04 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów Rada Powiatu Wołomińskiego, uchwala, co następuje:§ 1

Powołuje się Powiatową Komisję Stypendialną w składzie:
1. Przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego-przewodniczący - Jadwiga Tomasiewicz,
2. Przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego - Grzegorz Dudzik,
3. Przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego - Elżbieta Solis,
4. Przedstawiciel Komisji Finansowej - Krzysztof Mikulski,
5. Przedstawiciel Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa -Robert Perkowski,
6. Przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Mariusz A. Czajewicz-Nowacki,
7. Przedstawiciel Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej - Romuald Krzysztof Kalinowski,
8. Przedstawiciel Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej - Elżbieta Mikulska.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.12.2004 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.12.2004 r., godz. 10.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2004 r., godz. 10.00Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1869 razy.