Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

X Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

27.08.2015r., godz. 14.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków
w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.
4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2015 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 67)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2015 roku. (druk nr 66)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Wołomiński zobowiązań cywilnoprawnych Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. (druk nr 71)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego z zakresu konserwacji zieleni i utrzymania czystości na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Chrzęsnem. (druk nr 68)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024. (druk nr 70)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok. (druk nr 69)
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacje Przewodniczącego Rady.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 66
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2015 roku.
 • Druk nr 67
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 68
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego z zakresu konserwacji zieleni i utrzymania czystości na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Chrzęsnem.
 • Druk nr 69
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
 • Druk nr 69 - tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Druk nr 69 - tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Druk nr 69 - tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2015
 • Druk nr 69 - tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Druk nr 69 - tabela 5
 • Druk nr 69 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 69 - Uzasadnienie
 • Druk nr 70
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024.
 • Druk nr 70 - załącznik 1
  Wieloletnia Prognoza Finansowa
 • Druk nr 70 - załącznik 2
  Wykaz przedsięwzięć do WPF
 • Druk nr 71
  Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Wołomiński zobowiązań cywilnoprawnych Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 19.08.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.08.2015 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.08.2015 r., godz. 11.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.08.2015 r., godz. 11.29Małgorzata JeznachEdycja strony
19.08.2015 r., godz. 11.13Małgorzata JeznachEdycja strony
19.08.2015 r., godz. 11.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2638 razy.