Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o dotacjach przyznanych w 2015 r. dla spółek wodnych z terenu powiatu wołomińskiego

Na podstawie § 4 pkt 1 i 4 Załącznika nr 1 do Uchwały XX-215/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 9948),
Zarządu Powiat Wołomińskiego informuje,
że zgodnie z Uchwałą Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok, Uchwałą Nr V-114/2015 z dnia 19 maja 2015r. Zarządu Powiat Wołomińskiego, w I Etapie przyznano dotacje dla nw. spółek, w łącznej kwocie 90 000,00 zł (Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdział 01009 - Spółki Wodne):
1. 30 000,00 zł dla SW w Jadowie - Umowa Nr 299.2015,
2. 10 000,00. zł dla SW w Czarnej - Umowa Nr 297.2015,
3. 15 000,00 zł dla SW w Majdanie - Umowa Nr 300.2015,
4. 15 000,00 zł dla SW w Starym - Kraszewie Umowa Nr 302.2015,
5. 10 000,00 zł dla SW w Wszeborach - Umowa Nr 301.2015,
6. 10 000,00 zł dla SW w Nowym Grabiu - Umowa Nr 298.2015.

Cel dotacji: bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (konserwacja i remont urządzeń wodnych) na terenie powiatu wołomińskiego.

Informacja o przyznanych dotacjach podlega publikacji na stronie internetowej dotującego: www.powiat-wolominski.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.08.2015 r., godz. 15.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.08.2015 r., godz. 15.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.08.2015 r., godz. 15.29NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1425 razy.