Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sierpień


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-194/2015
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr V-195/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-196/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-197/2015
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V-191/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-198/2015
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-199/2015
  w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-200/2015
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie
 • Uchwała Nr V-201/2015
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach
 • Uchwała Nr V-202/2015
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Wołominie
 • Uchwała Nr V-203/2015
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Duczkach
 • Uchwała Nr V-204/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie do sprawowania kontroli w zakresie pieczy zastępczej
 • Uchwała Nr V-205/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-206/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-207/2015
  w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-172/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023
 • Uchwała Nr V-208/2015
  w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 roku – II etap
 • Uchwała Nr V-209/2015
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej
 • Uchwała Nr V-210/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-211/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-212/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-213/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015 – wykonanie
 • Uchwała Nr V-214/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-215/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr v-216/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-217/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-218/2015
  w sprawie: założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2016
 • Uchwała Nr V-219/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-220/2015
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
 • Uchwała Nr V-221/2015
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-222/2015
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr X-106/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku
 • Uchwała Nr V-223/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.08.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2015 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2015 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2015 r., godz. 14.20Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2333 razy.