Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-158/04

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
Uchwała Nr XX-158/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 listopada 2004 r.


w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przyjęte uchwałą Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie
Nr 41/2004 z dnia 8 listopada 2004 r.


§ 2

Uchwała Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie Nr 41/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SZPZOZ w Wołominie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 13.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2004 r., godz. 13.33Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1807 razy.