Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych modernizacji obrębu Kowalicha gm.Dąbrówka

Wołomin, dn. 30.06.2015r.
WGG.6623.2.2013


INFORMACJA
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0013-Kowalicha gmina Dąbrówka, wyłożony do wglądu dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w dniach od 20.10.2014r. do 07.11.2014r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej wymienionej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 20.07.2015 r., godz. 16.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.07.2015 r., godz. 08.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2015 r., godz. 08.54NieznanyEdycja strony
20.07.2015 r., godz. 16.06NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1316 razy.