Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

IX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

13.07.2015r., godz. 14.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Kobyłka zadania budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego. (druk nr 57)
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Miastu Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki. (druk nr 58 )
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zobowiązania Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ do wstrzymania wykonania oraz zmiany Zarządzenia Nr 4/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ z dnia 18.01.2013 r. w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej. (druk nr 59)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV-24/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej. (druk nr 60)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały: Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przedłużającej się procedury przygotowania opinii do wniosków rad powiatów złożonych do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. (druk nr 61 )
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. (druk nr 62)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. (druk nr 63)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024. (druk nr 64)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok. (druk nr 65)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 55a)
13. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 55a
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk nr 55a - Załącznik
  Statut Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 57
  Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Kobyłka zadania budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego.
 • Druk nr 58
  Projekt uchwały w sprawie przekazania Miastu Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki.
 • Druk nr 59
  Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ do wstrzymania wykonania oraz zmiany Zarządzenia Nr 4/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ z dnia 18.01.2013 r. w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Druk nr 60
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV-24/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej.
 • Druk nr 61
  Projekt uchwały: Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przedłużającej się procedury przygotowania opinii do wniosków rad powiatów złożonych do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.
 • Druk nr 62
  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r.
 • Druk nr 63
  Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 • Druk nr 64
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015- 2024.
 • Druk nr 64 - Załącznik nr 1 i nr 2
  Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2024/Przedsięwzięcia WPF
 • Druk nr 65
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
 • Druk nr 65 - Tabela nr 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Druk nr 65 - Tabela nr 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Druk nr 65 - Tabela nr 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
 • Druk nr 65 - Tabela nr 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2015
 • Druk nr 65 - Tabela nr 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Druk nr 65 - Tabela nr 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015
 • Druk nr 65 - Załącznik nr 1
  Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 08.07.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 08.07.2015 r., godz. 14.12
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 08.07.2015 r., godz. 14.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.07.2015 r., godz. 14.13Małgorzata JeznachEdycja strony
08.07.2015 r., godz. 14.12Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3284 razy.