Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR VIII - 89/2015

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
UCHWAŁA NR VIII - 89/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w zw. z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
2) Sprawozdaniem finansowym za rok 2014;
3) Opinią z badania sprawozdania finansowego;
4) Opinią regionalnej izby obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego;
5) Informacją o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego;
6) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego;

udziela się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 30.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 10.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2015 r., godz. 10.08Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1495 razy.