Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

VIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

24.06.2015r., godz. 14.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. (druk nr 49)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych. (druk nr 50)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. (druk nr 37)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ. (druk nr 51)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2014. (druk nr 52)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. (druk nr 53)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok. (druk nr 54)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 55)
13. Interpelacje i zapytania radnych, wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 11.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.06.2015 r., godz. 09.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 12.06.2015 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2015 r., godz. 12.04Małgorzata JeznachEdycja strony
12.06.2015 r., godz. 10.09Małgorzata JeznachEdycja strony
12.06.2015 r., godz. 10.09Małgorzata JeznachEdycja strony
12.06.2015 r., godz. 09.26Małgorzata JeznachEdycja strony
12.06.2015 r., godz. 09.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2822 razy.