Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Czerwiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-133/2015
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
 • Uchwała Nr V-134/2015
  w sprawie: zmiany uchwały nr V-17/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-135/2015
  w sprawie: delegowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim w kadencji 2014 – 2018
 • Uchwała Nr V-136/2015
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VII-77/2015 z dnia 28 maja 2015 roku
 • Uchwała Nr V-137/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-138/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-139/2015
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr V-132/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V-111/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr V-140/2015
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V-111/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-141/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-142/2015
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-143/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (I)
 • Uchwała Nr V-144/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce do realizacji projektu „Integracja przez wymianę doświadczeń”- Integration through experience exchange”
 • Uchwała Nr V-145/2015
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie do realizacji projektu „Integracja przez wymianę doświadczeń”- Integration through experience exchange”
 • Uchwała Nr V-146/2015
  w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • Uchwała Nr V-147/2015
  w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38
 • Uchwała Nr V-148/2015
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • Uchwała Nr V-149/2015
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38
 • Uchwała Nr V-150/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-151/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-152/2015
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za I kwartał 2015 roku
 • Uchwała Nr V-153/2015
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V-127/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-154/2015
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr V-109/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Wołomiński imprez organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne
 • Uchwała Nr V-155/2015
  w sprawie: powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Uchwała Nr V-156/2015
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-157/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-158/2015
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-90/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku
 • Uchwała Nr V-159/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomiński na rok 2015
 • Uchwała Nr V-160/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.06.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 10.06.2015 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 10.06.2015 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2015 r., godz. 14.02Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2931 razy.