Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 83/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie zwrotu poniesionych kosztów sądowych
Uchwała Nr VII – 83/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie zwrotu poniesionych kosztów sądowych


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 18.03.2015r., w sprawie zwrotu poniesionych kosztów sądowych, Rada Powiatu Wołomińskiego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 11.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1726 razy.