Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 79/2015

w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca
Uchwała Nr VII – 79/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. z 2014r., poz. 1649 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca, którego liderem będzie Gmina Jadów.


§ 2

Celem partnerstwa, o którym mowa w § 1 jest wspólne działanie na rzecz rozwiązywania problemów zidentyfikowanych na obszarze objętym partnerstwem, a w szczególności:
1) wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki,
2) wspólnego rozwiązywania problemów infrastrukturalnych,
3) wspólnego działania na rzecz skutecznej ochrony środowiska naturalnego,
4) ochrona dziedzictwa kulturowego obszaru funkcjonalnego,
5) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz prowadzenie działań promocyjnych,
6) wspólne przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych oraz uczestnictwo w konkursach i naborach wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.


§ 3

Limity środków finansowych przeznaczonych na udział w partnerstwie zostaną określone odrębną uchwałą.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 11.11Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1537 razy.