Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie

o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2019, z perspektywą do 2023r.
WOŚ.602.1.2015Zawiadomienie


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.,

zawiadamiam


o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2019, z perspektywą do 2023r.
Wykonawcą opracowania, wyłonionym w drodze zapytania ofertowego, jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Po opracowaniu projektu dokumentu, zostanie on poddany konsultacjom społecznym. co zostanie przekazane do publicznej wiadomości odrębnym zawiadomieniem.
W załączeniu:
Przewidywany układ treści Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2019, z perspektywą do 2023r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 14.05.2015 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.05.2015 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.05.2015 r., godz. 10.17NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1506 razy.