Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Maj


Podstrony:
 • Uchwała Nr V-97/2015
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr V-98/2015
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-99/2015
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr V-71/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego w 2015 r.
 • Uchwała Nr V-100/2015
  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V-72/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-101/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-102/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-103/2015
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od ul. Granicznej w m. Wołomin do ronda w m. majdan oraz dla czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie wymienionej wyżej dokumentacji
 • Uchwała Nr V-104/2015
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w miejscowości Turów do ronda w miejscowości Majdan oraz dla czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie wymienionej wyżej dokumentacji
 • Uchwała Nr V-105/2015
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i opinii w związku z wykonywaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W Nowy Kraszew – Dobczyn w gminie Klembów oraz dla czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie wymienionej wyżej dokumentacji
 • Uchwała Nr V-106/2015
  w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr V-107/2015
  w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce oraz Zespołu szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
 • Uchwała Nr V-108/2015
  w sprawie: regulaminu przyznawania przez Starostę Wołomińskiego patronatu honorowego lub udziału Starosty w komitecie honorowym
 • Uchwała Nr V-109/2015
  w sprawie: zasad współorganizacji przez Powiat Wołomiński imprez organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne
 • Uchwała Nr V-110/2015
  w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014
 • Uchwała Nr V-111/2015
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015
 • Uchwała Nr V-112/2015
  w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-113/2015
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku
 • Uchwała Nr V-114/2015
  w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2015 r. – I etap
 • Uchwała Nr V-115/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-116/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-117/2015
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-118/2015
  w sprawie: rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych Powiatu Wołomińskiego przypadających od dłużnika Pani Anny Moss
 • Uchwała Nr V-119/2015
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2015
 • Uchwała Nr V-120/2015
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
 • Uchwała nr V-121/2015
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
 • Uchwała Nr V-122/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przyznawania pomocy na realizację pieczy zastępczej
 • Uchwała Nr V-123/2015
  w sprawie: ogłoszenia konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr V-124/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 38 na cele budowlane
 • Uchwała Nr V-125/2015
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, ul. Armii Krajowej 38
 • Uchwała Nr V-126/2015
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • Uchwała Nr V-127/2015
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-128/2015
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-129/2015
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-130/2015
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V-99/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V-71/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego w 2015 r.
 • Uchwała Nr V-131/2015
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V-100/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V-72/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr V-132/2015
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V-111/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2015

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.05.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 08.05.2015 r., godz. 09.01
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 08.05.2015 r., godz. 09.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.05.2015 r., godz. 09.01Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3062 razy.