Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI – 72/2015

w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr VI – 72/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W składach komisji Rady Powiatu Wołomińskiego określonych uchwałą Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Powiatu Wołomińskiego, zmienionej uchwałą Nr V-52/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalania składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego, wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

1) do składu Komisji Finansowej powołuje się Ireneusza Maślanego;
2) do składu Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołuje się Marka Pietrzaka;
3) do składu Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury powołuje się Janusza Czarnogórskiego;
4) do składu Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego powołuje się Ryszarda Madziara.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.04.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.04.2015 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.05.2015 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.05.2015 r., godz. 09.48Małgorzata JeznachEdycja strony
22.04.2015 r., godz. 13.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1971 razy.