Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI - 69/2015

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zielonka, wraz z udzieleniem dofinansowania
Uchwała Nr VI - 69/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 kwietnia 2015r.

w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zielonka, wraz z udzieleniem dofinansowania,


Na podstawie art. 19 ust. 4 w związku z art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 460) oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595. z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński powierza Miastu Zielonka wykonanie zadania polegającego na konserwacji zieleni przydrożnej i chodników w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Zielonka.
2. Zakres prac obejmuje:

a) utrzymanie zieleni przydrożnej – poprzez trzykrotne koszenie pasa przydrożnego /powierzchnia pasa w granicach miasta 2490 m2/,
b) utrzymanie chodników – poprzez co najmniej jednokrotne sprzątanie ich nawierzchni /powierzchnia chodników w granicach miasta 3680 m2/.


§ 2

Przekazanie zadania następuje na okres od dnia 25 kwietnia 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. na warunkach określonych w porozumieniu.


§ 3

Na pokrycie kosztów prac opisanych w § 1, Powiat Wołomiński przekaże Miastu Zielonka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 2 809,00 zł.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.04.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.04.2015 r., godz. 13.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.04.2015 r., godz. 13.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.04.2015 r., godz. 13.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1991 razy.