Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

VI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

16.04.2015 r., godz. 13.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 marca 2015r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 31)
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. (druk nr 34)
7. Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. (druk nr 27)
8. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 28)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2014 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”. (druk nr 26)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 14)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 15)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 16)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Marki, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 17)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 18)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 19)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 20)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Tłuszcz, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 21)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wołomin, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 22)
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ząbki, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 23)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zielonka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zielonka, wraz z udzieleniem dofinasowania. (druk nr 24)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w celu wykonania monitoringu terenu i obiektów w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. (druk nr 29)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. (druk nr 30)
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024. (druk nr 32)
24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok. (druk nr 33)
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 25)
26. Interpelacje i zapytania radnych, wnioski i oświadczenia.
27. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 14
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 15
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 16
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 17
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Marki, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 18
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 19
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 20
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Strachówka, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 21
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Tłuszcz, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 22
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wołomin, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 23
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ząbki, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 24
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zielonka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zielonka, wraz z udzieleniem dofinasowania.
 • Druk nr 25
  Projekt uchwały w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk nr 26
  Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2014 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”.
 • Druk nr 26 - załącznik
  Informacja z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 27
  Sprawozdanie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014.
 • Druk nr 28
  Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk nr 29
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w celu wykonania monitoringu terenu i obiektów w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
 • Druk nr 30
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
 • Druk nr 31
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego.
 • Druk nr 31 - załącznik
  Plan rozwoju transportu zrównoważonego publicznego zbiorowego
 • Druk nr 32
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024.
 • Druk nr 32 - załącznik nr 1
  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024
 • Druk nr 32 - załącznik nr 2
  PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF
 • Druk nr 33
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
 • Druk nr 33 - tabela nr 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Druk nr 33 - tabela nr 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Druk nr 33 - tabela nr 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2015
 • Druk nr 33 - tabela nr 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
 • Druk nr 33 - tabela nr 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Druk nr 33 - załącznik nr 1
  Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 34
  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 03.04.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.04.2015 r., godz. 12.14
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.05.2015 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2015 r., godz. 13.34Małgorzata JeznachEdycja strony
03.04.2015 r., godz. 12.20Małgorzata JeznachEdycja strony
03.04.2015 r., godz. 12.16Małgorzata JeznachEdycja strony
03.04.2015 r., godz. 12.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4640 razy.