Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 54/2015

w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLVI-525/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2014r.
Uchwała Nr V – 54/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 marca 2015r.


w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLVI-525/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2014r.Na podstawie art. 229 pkt 4 oraz art.239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLVI-525/2014 z dnia 11.09.2014r. poprzez stwierdzenie, że ponowne skargi pana W. S. z dnia 08.10.2014r. oraz 08.11.2014r. są bezzasadne.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.03.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2015 r., godz. 12.12Małgorzata JeznachEdycja strony
23.03.2015 r., godz. 12.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1711 razy.