Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 52/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr V – 52/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z § 36 ust. 5 oraz § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII-54/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 maja 2007r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 170 poz. 4623 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Powiatu Wołomińskiego zmienia się § 1 nadając mu następujące brzmienie:
„Ustala się liczbę członków komisji stałych Rady Powiatu Wołomińskiego nie większą niż 8 osób.”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.03.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2015 r., godz. 12.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1406 razy.