Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 47/2015

w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka
Uchwała Nr V – 47/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka


Na podstawie art. 12 pkt. 8a w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Dąbrówka wykonanie zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka polegającego na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4324W Guzowatka – Chajęty – Małopole – Dąbrówka.


§ 2

Na zadanie określone w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Dąbrówka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 1.000,00 zł.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.03.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2015 r., godz. 11.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1599 razy.