Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 46/2015

zmieniająca Uchwałę Nr IV - 21/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
Uchwała Nr V – 46/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 marca 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV - 21/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr IV – 21/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej, zmienia się § 1 ust. 2 nadając mu brzmienie:
„2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 10 700 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych).”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.03.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 11.41
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 11.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2015 r., godz. 11.41Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1813 razy.